Kontaktuppgifter

Henning Huldén & Söner AB

Postadress:                                          Faktureringsadress:
Backändavägen 129                               Nätfaktura adress TE003704991358, Operator Tieto Oyj
68410 Nedervetil                                    Operatörens förmedlaradress 003701011385                                                                                                                                                                                                        nogrannare faktureringsanvisningar här

FO-nummer 0499135-8

e-postadresser: förnamn.efternamn@huldens.fi         

Materialbeställningar, tunga fordon
040 553 7336, Jan Huldén        

Grävarbeten
0400 162 503, Mikael Huldén                040 528 2021, Martin Bäck

Arbetsledning
0500 866 191, Christian Wehkoja    

Fakturering
0400 797 176, Siv Huldén