Kontaktuppgifter

Henning Huldén & Söner AB

Postadress:                                          Faktureringsadress:
Backändavägen 129                               Nätfaktura adress TE003704991358, Operator Tieto Oyj
68410 Nedervetil                                    Operatörens förmedlaradress 003701011385                                                                                                                                                                                                                                noggrannare faktureringsanvisningar här

FO-nummer 0499135-8

e-postadresser: förnamn.efternamn@huldens.fi         

Materialbeställningar, tunga fordon
040 553 7336, Jan Huldén        

Grävarbeten
0400 162 503, Mikael Huldén                040 528 2021, Martin Bäck

Arbetsledning
0500 866 191, Christian Wehkoja    

Fakturering                                            Ekonomi
0400 797 176, Siv Huldén                      050 406 2003, Åsa Huldén