Hus- och hallgrunder

Under våra verksamma år har vi varit med och anlagt otaliga grunder för egnahemshus, industrifastigheter, fähus samt slambrunnar. Vi vill leverera åt våra kunder en fungerande och smidig helhetslösning som innefattar alla grävarbeten, borttransport av eventuella jordmassor samt fyllnadsarbeten innefattande även stenmaterialleveranserna. För att underlätta byggandet för er kan vi även ordna med rör, brunnar, fiberdukar samt annat som i samband med jordbyggnadsdelen kan behövas.