Försäljning och transport av sten, kross, grus och sand

Sten är ett mångsidigt byggmaterial som används både vid anläggning av grunder för fastigheter, vid vägbyggen och vägunderhåll, betongtillverkning samt för mera dekorativa ändamål i trädgården eller på gårdsplaner.

Vi kan erbjuda ett mycket brett urval av stenmaterial, allt från sand och natursten till krossad eller siktat stenmaterial.  Vid återuppbyggande fås även fyllnadsmaterial från oss i form av fyllnadsjord och matjord.

Leveransen sker med egna grusbilar från våra egna marktäktsområden och materialet är CE-märkt enligt rådande kvalitetskrav.

Behöver ni råd gällande vilket material som passar ert ändamål bäst kontakta gärna Jan (040 553 7336) för mera information och beställning.

Försäljning och transport av sten, kross, grus och sandFörsäljning och transport av sten, kross, grus och sandFörsäljning och transport av sten, kross, grus och sand