Dikning, kalkspridning och rivningsarbeten

Utöver renodlade jordbyggnadstjänster utför vi även på jord- och skogsbrukssidan dikningsarbeten, nyodling samt kalkspridning.

Våra grävmaskiner är även utrustade för rivningsarbeten.