Anläggning av gårdsplaner

Anläggning av gårdsplaner är något vi gärna gör och Mikael Huldén har ett synnerligen gott öga för detta, trots att grävmaskinen kan ses som en stor och klumpig maskin kan vi göra under med jordmassor och några stenar.

Hulden & Söner - Anläggning av gårdsplanerHulden & Söner - Anläggning av gårdsplanerHulden & Söner - Anläggning av gårdsplanerHulden & Söner - Anläggning av gårdsplaner